(Paket B) Soal dan Kunci PAS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI

(Paket B) Soal dan Kunci PAS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI

Soal bahasa jawa yang kami posting ini merupakan soal bahasa jawa yang biasa digunakan sebagai soal penilaian akhir semester ganjil. Adapun selain soal-soal ini, kawan-kawan semua bisa mendapatkan perangkat RPP 1 lembar di website ambarisna.com ini.

Berikut ini kami sampaikan contoh soal PAS bahasa Jawa kelas 1 SD yang bisa kawan-kawan gunakan sebagai latihan soal atau bahan referensi dalam membuat soal.

Keterangan soal:
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Waktu : 90 Menit
Hari/Tanggal: ……………..20...
Kelas : I (SATU)

I.            Wenehana tanda ping (X) a, b utawa c kang dadi jawaban sing bener!


Wacanen kanthi premati!

Ing mangsa ketiga, banyu kali wiwit asat.

Iwak lan yuyu susah atine.

Dumadakan ana bango kandha arep nulungi iwak lan yuyu.

Bango ora mindah iwak neng kedung, iwak malah mati dipangan bango.

Yuyu ngerti yen bango ngapusi.

Banjur gulune bango dicapit yuyu.

Saiki yuyu lan iwak ora percaya meneh karo bango.

1.           Mangsa ketiga banyu kali padha ...

a.           Banjir                

b.           Akeh Banyu

c.           Asat

 

2.           Bango kandha arep mindhahaké iwak lan yuyu ing kédhung, kasunyatanè .....

a.           Mènèhi  

b.          Ngapusi

c.           Nyênèni

 

3.           Yuyu ..... guluné bango.

a.           Nyapit

b.           Njiwit

c.           Ngantêm

 

4.           Yuyu lan iwak ora .....  meneh karo bango.

a.           Nêsu                 

b.           Jengkel

c.           Percaya

 

5.           Cangkem basa kramane yaiku....

a.           Lidhah  

b.          Lathi

c.           Mulut

 

6.           ..... gunane kanggo ngambu lan ambegan

a.           Irung

b.           Suku

c.           Kuping

 

7.           Samparan ginanipun kangge .....

a.           Matur                

b.           Mirengaken

c.           Mlampah

 

8.        Menthok iku arane ....

a.         Padesan               

b.        Kewan Unggas

c.         Tanduran

 

9.        Didawuhi wong tuwa kudu ....

a.        Manut

b.        Nangis

c.         Mbantah

 

10.    Menthog menthok .....,

..... angisin ngisini.

Ganepane tembang ing dhuwur yaiku ....

a.         Sesolahmu, takkandani

b.        Takkandani, sesolahmu

c.         Nyambut gawe, sesolahmu

 

11.    Papat nuli lima

 Lenggahe sing .....

a.         Gojek                  

b.        Usil

c.         Tata

 

12.    Keiza mangan nganggo tangan ....

a.         Mburi      

b.        Tengen

c.         Kiwa

 

13.    Udin bal-balan ing  .....

a.         Kelas                   

b.        Lapangan

c.         Dalan


II.      Ganepana ukara iki ngganggo ukara kang bener!

1.      Iki lo mripatku, la iku .... ibuku.

2.        Turu basa kramane ....

3.        Kursi lan meja iku kagawe saka ....

4.        Tembang menthok-menthok kalebu tembang ....

5.        Perangane awak kang di gunaake kanggo nyokot yaiku ....

1.     Netra

  1. Sare
  2. Kayu
  3. Dolanan
  4. Untu

III.   Isinana Uraian Ing Ngisor Iki kanthi bener !

1.        Runtutna ukara ing ngisor iki!

        boneka – dolanan - Amira

2.        Tulisen nganggo aksara jejeg sambung!

        Dadi murid kudu sregep sinau

3.        Aranana 3 wae perangane awak nganggo basa krama!

4.        Apa sing dilakoni yen liwat ngarepe wong tuwa?

5.        Tulisen basa kramane ukara ning ngisor iki!

        Ibu arep lunga pasar.


Kunci Jawaban:  

  1. Amira dolanan boneka
  2. DADI MURID KUDU SREGEP SINAU
  3. Mata: netra

Tangan: asta

Sikil: suku/samparan

Cangkem: tutuk

  1. Kudu nyuwun sewu
  2. Ibu badhe tindak peken
Demikian Contoh Soal dan Kunci PAS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI. Semoga bermanfaat.

Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Post a Comment for "(Paket B) Soal dan Kunci PAS Ganjil Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI "