Caru Pamangguh Pamali

Caru Pamangguh Pamali

Caru Pamangguh Pamali 

Iti pamangguhan pamali,

lwirnia : Caru bulan ring tengah. cawu petik ngomong samping (sisi), manca dusun genahnia, halednia don byah, beten don byahe, klupakan tiying, madag­ing hole-hole, sami porosania don riang-girang, karismania tahin blek, buahnia biluluk, plawania lateng ayam, iwaknia lindung, bluwang, katak, balang, capung, sami maguling.

Iki pamangguhan alit, nga. :

Salwir ing caru manca-sanak agung alit, panca klud wali walik sumpah, tawur gentuh masasapuh, panca-wali-krama, eka-dasa-ludra, maligya bhumi, mwah salwirning caru, wang hama­nak salah ring pamanggahan, ring sawah, ring hulun empelan, ika sami wenang dulurana pamangguh pamali, mwang sasayut durmanggala, sasayut pancaklud, hanulakna ageng alit ing swakarya, wenang lakwakna.

Iki pamangguh Pamali, nga.

Sana agung : Sadhana, banten 5 nyiru, sega cacahan 33 tanding, nganut pahideran, ne putih, purwa; ne barak, daksina; ne kuning, paschima; ne ireng, utam ; ne brumbun, ring madya; nganut hurip ing Pancha-warna.

Mangkana riasaniya, raka saka wenang, iwaknia satha man­cha-warna, lis padha mapuhun, malih magawe Sangkal linggih Pamali mwang boki, 5 besik, mahaled klopekan tiying, ma­plawe rwan tihih, rwan bwah, mabuhu rwan teman, gagirang kayu tulak, rwan ing dhapdhap, slepan, matali benang trida­tu, 5, pesel kwehniya, genahang ring linggih Pamaline, genahnia mancha-desa. Ring madhya suci asoroh, boki hika madaging tumpeng padha madanan,

lwirnia : Purwa, putih 2;Ddaksina, bang 2; Paschima, kuning, 2; Utara, ireng, 2; Madhya, mancha warna, 5; iwaknia manurut tumpeng, tetebus mancha-warna, kwangen 5 harthaniya, nganut hurip ing pancha-desa.

Mwah hameten clebingkah ring pakarangania, midher mancha – dusun, kumpulakna ring genahe macaru, mwah mancha-desa genah­nia, sinurat dening aksara Pancha Brahma, SAM, PUR, BAM, (DA); TAM, (PA); AM, (U); IM, (MA); matorek karisma mah empat, raris genahang ring bokine.

Banten ika, matatakan klatkat pakideh, mwah sangkwi gde, pur, da, pa, u mwah twak den akeh, mawadah kawu mabulu, 5 besik, pras panyeneng, sesantun 1, bras sakulak, hartha 777, pamarginia ring dina nemu Kajeng Kliwon ring Sanda denis hacaru.

Wenten mamangguh dumun, mahider mangidul, mangulon, maring tengah. Mangkane tingkahe mamangguh Pamali, raris punduhang ring tengah, irika raris sasontengin, malih tunasang tirtha ring Panghulun Setra.

Iki ngaran Pamangguh Pamali, wenang hangunduraken Pamali,

iki pujania, ma :

Pukulun kaki Pamali, nini Pamali, ingsun hangunduraken Pamali Agung, pesengan I Gubar Gumi, pramantran I Pamali, ngaran I Guyang hati, prebekel I Pamali, ngaran I Tunjuk Hati, sedahan I Pamali, ngaran I Kode Pati, panyarikan I Pamali, ngaran I Tumbak Api, kesinoman I Pamali, ngaran I Kuyang-kaying, juru catat I Pamali, ngaran I Tuwek Wesi, bhujanggan ing Pamali, ngaran I Muyang-maying, juru cendek I Pamali, ngaran I Pular Palir, karena itu dewan ing Pamali, mape­sengan Sang Ratu Manjaya, tka madocararan I Pamali, ngaran I Pamali Banthang, Pamali Tunggak, Pamali Tunggek, Pamali Pacek, Pamali Jangat, Pamali Brahma, Pamali Wisnu, Pamali Pulung, Pamali Sukat, Pamali Jalingjingan, Pamali Tukad, Pamali Sawah, Pamali Sema, Pamali Desti, Pamali Santet, Pamali Moro, Pamali Hangin. Satus hakutus haraning Pamali, tka kita kabeh, padha taat hingkup, asanak ring juga anu, sang adrewe caru, puniki hana ganjaran ira, katur ring Ra Kaki Pamali, Nini Pamali pa­hingkup agung, pamangguh agung, ingsun anugraha, hamukti sari, musuh sanak ira kabeh, sarana wadoracan ira samodaya, sampun sira malih hanggringin, janma manusane juga anu, wehana hurip warasa, dirgha-yusa tkan ing hanak putunia kabeh 10 mukti pwa sira wus amukti, mantuka sira ri Kahyan­gan ira sowang-sowang.

Ong Sarwa Pamala – pamali bhyo swaha, apanaku rumawak Sang Hyang Brahma jati.


Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Post a Comment for " Caru Pamangguh Pamali"