Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XII Semester Ganjil (1)

Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XII Semester Ganjil (1)

Kami akan membagikan contoh soal UHT mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas XII pada semester Ganjil. Berikut adalah cuplikan dari soal yang akan kami bagikan.

ULANGAN HARIAN KELAS XII PAKET A

Wangsulana anut printah !

 1. Damela ukara kanthi wangsalan ngandhap !


 1. Roning mlinjo = so

 2. Sekar aren      = dangu


 1. Genepana parikan ngandhap kanthi ukara isi kang trep !

 1. ........

Dadi siswa, kudu duwe tata krama

 1. Esuk nyuling sore nyuling

Sulinge wong Surabaya

..........

 1. Mijil

Dedalane guna lawan sekti

Kudu andhap asor

Wani ngalah luhur wekasane

Tumungkula yen dipundukani

Bapang den singkiri

Ana catur mungkur

 1. Sebutna wewataking tembang !

 2. Sebutna paugeraning tembang !

 3. Jlentrehaken pituturing tembang !

 1. R a maido sapa wong sing ora kangen

Adoh bojo pingin weruh angel merem

Ra maido sapa wong sing ora trenyuh

Adoh bojo ra kepethuk pingin weruh

Entenana aku

Kuwatna atimu

Wong ayu entenana tekaku

 1. Sebutna kaendahan tembang nginggil kang kokngerteni !

 2. Gancaraken isi tembang !

 1. Seraten punggelaning tembang campursari kang kokngetosi, lajeng aturna pituturing tembang kasebut!


ULANGAN HARIAN KELAS XII PAKET B

Wangsulana anut prentah !

 1. Damela ukara kanthi wangsalan ngandhap !


 1. Roning pisang = klaras

 2. Nempe legi     = bacem


 1. Ganepana parikan ngandhap kanthi ukara ingkang trep !

 1. ....

Siswa iku, wajib bekti lan mituhu

 1. Uwit jeruk amba godhonge

Wohe mateng dipethik bocah

....

 1. Gambuh

Para siswa sadarum

Aywa nganti ninggal sopan santun

Marang guru wong tuwa miwah sesami

Sinaune aja luntur

Yen luntur mundhak rekaos

 1. Sebutna wewataking tembang !

 2. Saebutna paugeraning tembang !

 3. Jlentrehaken pituturing tembang !

 1. Kangen wong kangen ngene rasane

Rindu-rindu wong bagus kowe tak tunggu

Kangen wong kangen apa tambane

Rindu rindu tambane kudu ketemu

Klapa mudha enake kanggo rujakan 

Leganana aku kang nandhang kasmaran 

Mbalung janur wong bagus tak anti-anti

Ngusadani wong kangen ndang antuk jampi

 1. Sebutna kaendahan tembang nginggil kang kokngerteni

 2. Gancaraken isi tembang !

 1. Aturna punggelaning tembang campursari kang kokngertosi lajeng aturna pituturing tembang kasebut!sugeng makarya 


Admin
Admin Terimakasih sudah mengunjungi situs kami. Jika terdapat kesalahan penulisan pada artikel atau link rusak dan masalah lainnya, mohon laporkan kepada Admin Web kami (Pastikan memberitahukan link Artikel yang dimaksud). Atau bagi anda yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan kirimkan pesan melalui kontak form di halaman Contact Us

Post a Comment for "Contoh Soal Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas XII Semester Ganjil (1)"